Orddeling av confine

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confine? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-fi-ne

Siste orddelinger av dette språket