Orddeling av confiscabile

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confiscabile? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-fi-sca-bi-le

Siste orddelinger av dette språket