Orddeling av confiscato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confiscato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fi-sca-to

Siste orddelinger av dette språket