Orddeling av confiteor

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confiteor? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-fi-teor

Siste orddelinger av dette språket