Orddeling av confitto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confitto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-fit-to

Siste orddelinger av dette språket