Orddeling av conflitto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conflitto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-flit-to

Siste orddelinger av dette språket