Orddeling av confluendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confluendo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-fluen-do

Siste orddelinger av dette språket