Orddeling av confluire

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confluire? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-flui-re

Siste orddelinger av dette språket