Orddeling av confluisca

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confluisca? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-flui-sca

Siste orddelinger av dette språket