Orddeling av confluiscano

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confluiscano? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-flui-sca-no

Siste orddelinger av dette språket