Orddeling av confluisco

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confluisco? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-flui-sco

Siste orddelinger av dette språket