Orddeling av confondendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confondendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fon-den-do

Siste orddelinger av dette språket