Orddeling av conformativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conformativo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-for-ma-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket