Orddeling av confortando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confortando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-for-tan-do

Siste orddelinger av dette språket