Orddeling av confortato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confortato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-for-ta-to

Siste orddelinger av dette språket