Orddeling av confratello

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confratello? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fra-tel-lo

Siste orddelinger av dette språket