Orddeling av confrontabile

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confrontabile? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-fron-ta-bi-le

Siste orddelinger av dette språket