Orddeling av confrontando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confrontando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fron-tan-do

Siste orddelinger av dette språket