Orddeling av confrontare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confrontare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fron-ta-re

Siste orddelinger av dette språket