Orddeling av confrontato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confrontato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fron-ta-to

Siste orddelinger av dette språket