Orddeling av confutato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confutato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fu-ta-to

Siste orddelinger av dette språket