Orddeling av congedando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congedando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ge-dan-do

Siste orddelinger av dette språket