Orddeling av congedato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congedato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ge-da-to

Siste orddelinger av dette språket