Orddeling av congegnare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congegnare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ge-gna-re

Siste orddelinger av dette språket