Orddeling av congegnato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congegnato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ge-gna-to

Siste orddelinger av dette språket