Orddeling av congenere

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congenere? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ge-ne-re

Siste orddelinger av dette språket