Orddeling av congenito

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congenito? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ge-ni-to

Siste orddelinger av dette språket