Orddeling av congestionare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congestionare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-ge-stio-na-re

Siste orddelinger av dette språket