Orddeling av congestionato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congestionato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-ge-stio-na-to

Siste orddelinger av dette språket