Orddeling av congestione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congestione? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ge-stio-ne

Siste orddelinger av dette språket