Orddeling av congiungendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congiungendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-giun-gen-do

Siste orddelinger av dette språket