Orddeling av congiungere

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congiungere? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-giun-ge-re

Siste orddelinger av dette språket