Orddeling av congiungimento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congiungimento? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-giun-gi-men-to

Siste orddelinger av dette språket