Orddeling av congiuntisi

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congiuntisi? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-giun-ti-si

Siste orddelinger av dette språket