Orddeling av congiuntivite

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congiuntivite? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-giun-ti-vi-te

Siste orddelinger av dette språket