Orddeling av congiuntivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congiuntivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-giun-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket