Orddeling av congiunto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congiunto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-giun-to

Siste orddelinger av dette språket