Orddeling av congiure

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congiure? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-giu-re

Siste orddelinger av dette språket