Orddeling av conglobamento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conglobamento? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-glo-ba-men-to

Siste orddelinger av dette språket