Orddeling av conglobato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conglobato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-glo-ba-to

Siste orddelinger av dette språket