Orddeling av conglomerare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conglomerare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-glo-me-ra-re

Siste orddelinger av dette språket