Orddeling av conglutinando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conglutinando? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-glu-ti-nan-do

Siste orddelinger av dette språket