Orddeling av congratulato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congratulato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-gra-tu-la-to

Siste orddelinger av dette språket