Orddeling av congregazionalismo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congregazionalismo? Ordet kan bli delt i 7 deler, som vist under.

con-gre-ga-zio-na-li-smo

Siste orddelinger av dette språket