Orddeling av congregazionista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congregazionista? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-gre-ga-zio-ni-sta

Siste orddelinger av dette språket