Orddeling av congressino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congressino? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-gres-si-no

Siste orddelinger av dette språket