Orddeling av congresso

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congresso? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-gres-so

Siste orddelinger av dette språket