Orddeling av connessionismo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet connessionismo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-nes-sio-ni-smo

Siste orddelinger av dette språket