Orddeling av connettendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet connettendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-net-ten-do

Siste orddelinger av dette språket