Orddeling av connettivale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet connettivale? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-net-ti-va-le

Siste orddelinger av dette språket